Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för samtliga webbsidor på greensfashion.se. Greens i Nässjö AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen.

Personuppgifter som behandlas:
På greensfashion.se kan det förekomma att du måste ange dina personuppgifter för att kunna använda en tjänst eller fylla i och skicka in ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för respektive ändamål och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Exempel på information som inhämtas:
    Namn
    Telefonnummer och e-postadress
   
Hur hämtar vi information?
Greens i Nässjö AB samlar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster.

Exempel på formulär:
    Kontaktformulär
    Anmälan till kundklubb för att ta emot utskick via sms

Ändamålet med information som inhämtas
     Att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster
Vi inhämtar ingen information från tredje part.

Hur lagras informationen?
Information som inhämtats genom formulär på greensfashion.se lagras i vårt CRM-system, som används till automatiserad marknadsföring.

Utlämning av information till tredje part?
Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Greens i Nässjö AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Greens i Nässjö AB´s vägnar.

Rättigheter
Som användare av Greens i Nässjö AB´s webbplats, greensfashion.se, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Greens i Nässjö AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Kontakt
Greens i Nässjö AB, Postgatan 3,  571 31 Nässjö
Tel: 0380-123 71
Skicka ett e-postmeddelande