KundKLUBB

Välkommen att anmäla dig till Greens Kundklubb


 
Personuppgiftsansvarig
Greens i Nässjö AB
Postgatan 3
0380-123 71
e-post: nassjo@greensfashion.se
Org.nr: 556352-5731
 
Ändamålet med information som inhämtas
Marknadsföring av Greens i Nässjö AB´s produkter och tjänster

Personuppgifter som behandlas
Vid anmälan till Greens i Nässjö AB´s kundklubb måste du ange dina personuppgifter i ett formulär. I och med att du registrerar personuppgifterna samtycker du till att dessa behandlas för aktuellt ändamål, vilken anges i uppgiftsregistreringen. Du behöver bara ange de uppgifter som behövs för ändamålet och uppgifterna kommer inte att användas för något annat ändamål.

Personuppgifter delas inte ut till tredje part, men Greens i Nässjö AB kan använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av Kundklubben. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Greens i Nässjö AB´s vägnar.

Information som inhämtas
Namn
Telefonnummer

Rättigheter
Som medlem i Greens i Nässjö AB´s kundklubb, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan närsomhelst kontakta oss för att kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Greens i Nässjö AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR), har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Fördelar med att vara medlem i kundklubben

Ta del av Kundklubbsspecifika erbjudanden

Få inbjudan till event i butiken 

Bli först med att få reda på nyheter och erbjudanden